Ota yhteyttä  0400 904442

Maatila­rakentaminen

RHE-rakennus Oy on toimintansa aikana rakentanut maatiloille monia erilaisia rakennuksia. Olemme erikoistuneet maatalouden tuotantorakennusten rakentamiseen ja toteutamme asiakkaillemme kattavasti uudis- ja korjausrakentamiskohteita sekä tuotantorakennusten laajennuksia.

Rakennamme kohteet asiakkaan toiveiden pohjalta, oli sitten kyseessä kokonaan uusi tuotantotila taikka olemassa olevia tilojen laajennus tai korjaus. Rakennamme tuotantotilat sovitusti aikataulun mukaan

Ota yhteyttä

Toimivat tuotantotilat 

Maatilan toimivat tuotantotilat ovat maatalousyrittämisen perusedellytyksiä. Perusteellisella suunnittelulla sekä parhailla työmenetelmillä saadaan toteutettua toiminnallisuudeltaan ja kustannustehokkuudeltaan optimaalisia tuotantorakennuksia. Laadukkaissa rakennuksissa eläimet voivat hyvin ja rakennukset sopivat ympäristöönsä. Tuotantorakennusten ratkaisujen ja tilojen tulee olla sellaisia, että tuotanto on optimaalisella tasolla, työmäärä on kohtuullinen ja tuotantoeläimet saadaan ohjattua toimimaan halutulla tavalla. Rakenteet täytyy suunnitella ja rakentaa kestämään useita vuosia.

Ota yhteyttä

Maatilarakentamisen erikoisosaaja

RHE-rakennus Oy:n erikoisosaamiseen kuuluvat maatalouden rakennushankkeet. Toteutamme kaikenlaisia tuotantotiloja, kuten navettoja ja pihattoja. Rakennamme myös maatilojen varasto- ja hallitiloja siiloista viljakuivureihin.

Toteutamme myös saneerausprojekteja, kuten navetan laajennuksia ja korjauksia.

Ota yhteyttä

Yhteistyössä asiakkaan tarpeen mukaan

Ennen tuotantotilojen varsinaista suunnittelu- ja rakennusvaihetta tehdään tuotantotilojen tarvekartoitusta yhteistyössä asiakkaan kanssa. Kartoituksen tarkoituksena on selvittää, minkälaisia tuotantotiloja on tarpeen rakentaa. Kartoituksen jälkeen tehdään varsinaiset rakennussuunnitelmat ja rakennetaan tuotantotilat sovitun aikataulun puitteissa. Kun tuotantotilat ovat valmistuneet käydään läpi tilojen käyttöönotto asiakkaan kanssa ja luovutetaan uudet tilat tilaajalle.

Ota yhteyttä